"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

REGULAMIN

„IV LISEWSKI BIEG JASZCZURCZY”

Dystans 10 km

Lisewo – 2 czerwca 2018 r. /sobota/

godz. 16:00

I. Organizator:

- Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Lisewo, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 15, Lisewo, 86-230 Lisewo, NIP: 875-14-62-254, REGON: 00106963700000, KRS: 0000049034.

 

II. Współorganizator:

- Rada Gminy Lisewo,

- Urząd Gminy w Lisewie,

- Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

- Bartosz Jaworski.

III. Cel biegu

 1. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania na terenie Gminy Lisewo
 3. Promocja Gminy Lisewo.
 4. Nawiązanie do wydarzeń historycznych związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa Jaszczurczego na terenie Gminy Lisewo.

 

IV. Trasa biegu

 1. Start (godz. 16.00) i meta na stadionie sportowym w Lisewie, przy ul. Toruńskiej 13
 2. Dystans 10 km, każdy kilometr oznaczony znakami pionowymi.
 3. Nawierzchnia – asfalt o zróżnicowanej konfiguracji.
 4. Na trasie (dwa punkty) i mecie ustawione będą punkty z wodą.
 5. Limit ukończenia biegu – 1 godz. 30 min.

 

V. Program szczegółowy

13.30 - otwarcie biura zawodów, które zlokalizowane będzie w Hali Sportowej, przy ul. Toruńskiej 16 (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lisewie)

15.30 - zamknięcie biura zawodów,

15.55 - powitanie zawodników na linii startu,

16.00 - start,

ok. 18.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zakończenie imprezy.

 

V. Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2018

IV  Lisewski Bieg Jaszczurczy zaliczany jest do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wszystkie informacje wraz z aktualną klasyfikacją cyklu i regulaminem znajdują się na stronie Grand Prix: http://www.grand-prix-biegi.pl

 

 VI. Klasyfikacja

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Kategorie wiekowe.

- Mężczyźni                                    - Kobiety

  M16  16-17 lat,                               K16   16-17 lat

  M18  18-29 lat                                K18   18-29 lat

  M30  30-39 lat,                               K30   30-39 lat

  M40  40-49 lat,                               K40   40-49 lat

  M50  50-59 lat,                               K50   50-59 lat              

  M60  60-69 lat                                K60   60-69 lat

  M70  70 lat i więcej                        K70   70 lat i więcej

 

 1. Klasyfikacja mieszkańców gminy Lisewo – Kobiety i Mężczyźni.

 

VII. Pomiar czasu

Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa, który wydany zostanie   w biurze zawodów. Zawodnik winien przymocować otrzymany chip do sznurówki buta startowego. Chipy podlegają zwrotowi.

 

VIII. Nagrody

 1. Klasyfikacja generalna - mężczyźni
  - za miejsca I – III – puchary  i  nagrody rzeczowe - 500 zł, 350 zł i 200 zł.

 2. Klasyfikacja generalna - kobiety
  -
  za miejsca I – III – puchary  i  nagrody rzeczowe - 500 zł, 350 zł i 200 zł.

 3. Klasyfikacja wiekowa
  -
  puchary za miejsca I - III w każdej grupie wiekowej kobiet i mężczyzn

 

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 1. Klasyfikacja mieszkańców gminy Lisewo
  -
  puchar za pierwsze miejsce w grupie kobiet i mężczyzn,
 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w określonym w regulaminie limicie czasowym otrzymają pamiątkowe medale.

 2. Wśród wszystkich uczestników biegu losowane będą atrakcyjne nagrody.

 IX. Uczestnictwo

 1. Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, ze uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu2 czerwca 2018 r. – dzień zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszportoraz dokument potwierdzający wpłatę opłaty startowej (w przypadku pojawienia się wątpliwości co do uiszczenia opłaty startowej).
 7. Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
 8. Uczestnik wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
 9. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesłania informacji o biegach cyklu Grand Prix oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników biegu.
 10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 11. Zawodnik, który nie mieści się w limicie czasowym ma obowiązek na polecenie organizatora oddać numer startowy. Po oddaniu numeru startowego może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku oraz zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym.
 12. Organizator biegu zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie i po biegu.
 13. Bieg jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 X. Opłata startowa

 1. Elektroniczne zgłoszenia można przesyłać poprzez stronę http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-lisewo2018 do dnia 31.05.2018 r. lub do momentu osiągnięcia limitu zgłoszeń.
 1. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa w wysokości 30 zł – do dnia 30.04.2018 r.
 1. Od dnia 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. obowiązuje opłata startowa w wysokości 40 zł.
 1. Za terminową opłatę uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora.
 1. Limit uczestników biegu wynosi 400 osób.
 1. Zgłoszenia można dokonać w dniu imprezy wraz z opłatą w wysokości 50 zł, którą należy uregulować w biurze zawodów (o ile w momencie dokonywania zgłoszenia nie został przekroczony limit 400 uczestników).
 1. Osoby, które urodziły się w 1948 r. i wcześniej, mają prawo do 50% zniżki w opłacie startowej, obowiązującej w dniu jej dokonania.
 1. Osoby które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2017 lub 2016 mają prawo do zniżki 5 zł w opłacie startowej, osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2016 i 2017 mają prawo do zniżki 10 zł.
 1. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 10.05.2018 r. nie otrzymują pamiątkowej koszulki.
 1. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników.

Opłaty są dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (online).

Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Dane osobowe są chronione w sposób określony „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dn. 29.08.1997 r.

 

 1. Istnieje możliwość dokonania zbiorowej opłaty dla drużyn, klubów i grup biegowych.

 

12.1 Możliwość skorzystania ze zbiorowej opłaty następuje po uprzednim przesłaniu na adres e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  informacji o chęci skorzystania ze zbiorowej opłaty (informacja powinna zawierać nazwę drużyny, klubu lub grupy biegowej oraz imiona i nazwiska zawodniczek/zawodników) oraz po dokonaniu opłaty za wszystkie zgłoszone osoby.

Opłatę  zbiorczą należy wpłacić na konto:

Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo
Bank Spółdzielczy w Toruniu

Nr konta: 31 9486 0005 0013 5018 2002 0001

Tytułem: Opłata startowa – nazwa drużyny, klubu, grupy biegowej

 

12.2 Po dokonaniu zbiorczej opłaty, organizator przekaże zgłaszającemu drużynę, klub lub grupę biegową, kody rabatowe, za pomocą których poszczególni zawodnicy będą się rejestrować na stronie zapisów.

 

Uwaga: Zawodnicy chcący skorzystać ze zbiorowej opłaty rejestrują się na stronie zapisów po otrzymaniu kodów rabatowych.

 

 1. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.

 2. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy, obsługę informatyczną pomiaru czasu biegu, wodę na trasie oraz mecie, ma zapewnioną logistykę zaplecza przed i po biegu (szatnia, depozyt, natryski) oraz posiłek po biegu.

 3. Uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej do 10.05.2018 r. otrzymują dodatkowo okolicznościową koszulkę.

 4. Z opłaty startowej zwolnieni są mieszkańcy gminy Lisewo, którzy otrzymują w całości wyżej opisane świadczenia.

 5. Reklamacje związane z opłatą startową można kierować do organizatora biegu telefonicznie pod nr 721 368 141, lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 6. Ewentualne reklamacje związane z opłatą startową zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 7. Warunkiem otrzymania przez mieszkańca gminy Lisewo okolicznościowej koszulki jest dokonanie zgłoszenia do dnia 10.05.2018 r. i uczestnictwo w biegu.

 

Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach:  www.bieg.lisewo.com www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki  oraz www.maratonypolskie.pl                                          

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Dyrektor biegu

Bartosz Jaworski 

                                                          

Kontakt:

Bartosz Jaworski (Dyrektor biegu) -  tel. 513 155 554; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Lewandowski (Koordynator biegu) – tel. 730 729 010;  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"