Przypominamy, że do dnia dzisiejszego obowiązuje niższa opłata startowa!!! Ponadto dokonanie opłaty startowej do 15 maja sprawi, że uczestnik biegu będzie mógł się cieszyć pamiątkową koszulką techniczną.

 Zapraszamy do zapisywania się www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl